Hjem

FRITID

MED BISTAND

Noen barn og ungdom har utfordringer som gjør at de trenger støtte til å bli inkludert i en selvvalgt aktivitet. I FRAMI er barnet eller ungdommen i sentrum, det vil få støtte og oppfølging på vei inn i en selvvalgt fitidsaktivtet etter en metode som heter

"Fritid med bistand". Tiltaket kan være et alternativ til støttekontakt, som et tiltak der barn og ungdom allerede har blitt sosialt isolert, eller som et virkemiddel i tidlig innsats for å forebygge sosial ekskludering blant barn og unge.

Mestring og drømmer er fundamentet i "Fritid med bistand".

I FRAMI vil jeg skape en ramme for gode mestringsopplevelser sammen med foresatte, kontaktperson i valgt aktivitet

og barnet eller ungdommen.

Tjensten vil bli tilbudt etter avtale med kommune eller institusjon.

SOSIALFAGLIG RÅDGIVNING

Sosionom

Caroline Engh Persson

VELKOMMEN TIL

FRAMI!

 

Alle kan møte utfordringer i livet.

 

Å ikke hører til eller strekker til er vondt, enten man opplever mobbing, langvarig sykdom, arbeidsledighet, har en funksjonsnedsettelse eller er forelder til barn med ekstra utfordringer. Det er ikke alltid man føler at hjelpen eller tjenestene som er tilgjengelig er riktig for en selv eller sine, eller man trenger bistand til å finne frem til rett hjelp. Enten er det for mye hjelp, for lite eller bare ikke helt det man tenkte man trengte. Andre ganger ønsker man bare noen som lytter, eller kan hjelpe en å finne ordene, eller finne det neste skrittet videre.

 

Jeg har stor tro på at utfordringer mennesker opplever bør jobbes med fra flere vinklinger, og tilbyr tjenester på ulike nivå med veiledning til privatpersoner, foredrag til kommunale, private og ideelle virksomheter i tillegg til «Fritid med bistand».

 

Mob: 98 40 77 02

E-post: caroline@frami.no

SOSIONOM

SOSIALT ARBEID

Sosionomer arbeider med mennesker som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner.

 

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

 

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr.

 

Sosialt arbeid bygger på et positivt menneskesyn med en grunnleggende tro på menneskers iboende ressurser. Sosialt arbeid skal bidra til motivering og mobilisering av disse ressursene.

KONTAKT

 

Jens Baggesens vei 15

1540 Vestby

 

caroline@frami.no

 

98 40 77 02

 

FIRMAINFORMASJON

 

Organisasjonsnummer

917 969 701

SOSIALE MEDIER

 

Følg FRAMI

 

Del

 

 

FRAMI.NO © 2017