Tjenester

FRITID MED BISTAND

Fritid med bistand er en metode for å bistå menneske med ulike utfordringer i en prosess med å bli inkludert i en selvvalgt aktivitet. Deltageren blir fulgt opp i ett år. Jeg vil være veileder og koordinator gjennom hele året, i tillegg får man en kontaktperson i aktiviteten.

Tjensten er egnet for de fleste med fysiske, psykiske eller sosiale vansker.

 

For mange vil dette være et godt alternativ til støttekontakt om ønsket er økt mestring og å bli en del av et sosialt nettverk. Målgruppen er i hovedsak barn og unge mellom 8 og 16 år.

VEILEDNING TIL PRIVATPERSONER

OG KOMMUNALE TJENESTEYTERE

Alternativt til fullt program tilbyr jeg veiledning og bistand til å velge og oppnå kontakt med en passende aktivitet. Annen veiledning kan og være hvordan motivere til aktivitet, eller finne riktig aktivitet for den enekelte.

Er du bekymret for ditt barn, strever du i hverdagen, trenger råd og bistand i forbindelse med kontakt med hjelpeapparat, skole og andre instanser eller trenger noen å snakke med men ikke vet helt hva som er rett for deg? Jeg tilbyr individuell veiledning, støttesamtaler og praktisk bistand.

Områder jeg kan veilede eller tilby samtaler for er blandt annet barn med funksjonsnedsettelser, mobbing, ensomhet, håndtere langvarig sykdom, hvordan finne frem i hjelpeapparatet og forholde

seg til hjelpeapparatet.

Pris for veiledning og samtaler:

  • Fra 250,- for 30 minutter
  • Fra 400,- for 60 minutter

 

  • Tillegg for reise og for- og etterarbeider, samt bistand til utfylling av søknader o.l.

Kommunale eller andre offentlige og private institusjoner er velkomne til å kontakt meg om de ønsker tjenesten til sine brukere eller klienter.

Ta kontakt for mer informasjon og pris.

SAMTALE

PÅ TUR

Det er lettere å sortere tanker når man går tur, og for mange lettere å snakke mens man går rolig. Kanskje trenger du også en forpliktelse for å komme deg ut. På samtale på tur er det hva du ønsker å snakke om som styrer. Ønsker du spørsmål, hjelp til å reflektere, bli lyttet til eller råd? Det er ditt behov som bestemmer.

Jeg bruker hunden min på turene, hun er er en liten svært allergivennlig frøken som bare er glad.

Pris:

  • 300,- for en tur på inntil 45 minutter
  • Fra 50,- tillegg for turer mer en 25 minutter kjøring fra Vestby

FOREDRAG OG DIALOGTIME

Ønsker dere mer kunnskap og andre perspektiver på høyaktuelle tamaer hvor det er rom for å stille de vanskelige spørsmålene eller har dere behov for mer konkret kunnskap?

 

Foredrag

Ønsker dine ansatte eller medlemmer mer kunnskap? Da kan dere får et fagpersonlig foredrag om temaer som er høyaktuelle. Ta kontakt så ser vi om jeg kan tilby det dere er ute etter. Temaer under både foredrag og spørretime kan tilpasses til deres ønsker.

Temaer

Drømmeskolen for barn med høytfungerende autisme

- sosialfaglige perspektiver og personlige erfaringer

Mobbing, frafall og utenforskap

- sosialfaglige perspektiver og personlige erfaringer

Hvor ble det av sosialpolitikken?

 

Pris:

Foredrag fra 2000,-

Dialogtime fra 1500,-

 

For frivillige foreninger og organisasjoner, og politiske lag, ta kontakt.

Dialogtime

I tillegg til fagkompetanse har jeg mye erfaringskompatanse jeg ønsker å dele. I dialogtimen kan ansatte i skole, barnehage, habilitering eller ledere for fritidsaktiviteter og til og med politikere stille alle spøsmål man ikke alltid våger å stille når man står i situasjonen. Timen starter med en kort introduksjon, så er det bare å fyre løs.

Temaer

Hvordan opplevdes barnehageårene for meg som forelder til et udiagnostisert barn med autisme? Tegn, frustrasjon, dialog og kommunikasjon.

Meg og mitt barn i møte med utredere og hjelpeapparatet.

Forelder til et autistisk barn i barneskolen, samarbeid, kommunikasjon, frustrasjon og muligheter. Hvordan påvirker forhold på skole og hjemme hverandre.

Mobbing fra et erfarignspespektiv, hvordan overleve og leve med en mobbehistorie og ettervirkininger. Tilbakeblikk og refleksjon på skoletid, tiltak, den mobbede, de mobbende, de andre elevene, foreldre, lærere og skoleledelse. Mobbingen i dag preger et liv i flere tiår fremover.

Møte med fritidsaktivitet for et barn med funksjonsnedsettelser, en forelders erfaringer.

Fagpersonlig perspektiv på sosialpolitikk, hvor er vi og hvor skal vi? Det merkes i kommunen om noen fiser i Stortinget. Hvordan påvirker det store bildet den enkelte? Skole, senior, den sosiale dimensjonen av helse, pårørende og utenforskap.

KONTAKT

 

Jens Baggesens vei 15

1540 Vestby

 

caroline@frami.no

 

98 40 77 02

 

FIRMAINFORMASJON

 

Organisasjonsnummer

917 969 701

SOSIALE MEDIER

 

Følg FRAMI

 

Del

 

 

FRAMI.NO © 2017